Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nejstarší nabídka fotografií na papíru

Teplitzer Almanach für das Jahr  1847 otiskl spolu s vyobrazením ateliéru M. V. Lobethala v Praze text, v němž fotograf  vedle daguerrotypií zhotovovaných Voigtländerovou komorou, obyčejných i kolorovaných, nabízel také fotografie na papíře a to i kolorované. Ujišťoval, že negativy schovává k dalšímu použití. Jedná se o nejstarší zjištěnou nabídku tohoto druhu u nás.