Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Photographische Gesellschaft in Wien

Ve Vídni byla založena Fotografická společnost ve Vídni, soustřeďující řadu vynikajících osobností fotografie v monarchii, včetně osobností z českých zemí. Čestnými členy společnosti byli mimo jiných Josef Maxmilián Petzval, Jakub Husník, Karel Klíč, řádným členem například Jindřich Eckert.