Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Letem českým světem

1. listopadu - 42. sešitem bylo ukončeno vydávání díla Letem českým světem s podtitulem Půl tisíce fotograf. pohledů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Vydavatel J. R. Vilímek poté začal v obdobné formě vydávat Národní album s portréty osobností.

- Obálka svázaného kompletu