Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Zneužití fotografie dámy v lázeňském kostýmu.

Ve Fotografickém věstníku byly publikovány okolnosti případu zneužití fotografie dámy v lázeňském kostýmu na korespondenčním lístku. Trest pro fotografa byl 6 měsíců vězení.