Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Klub sběratelů

V Praze byl založen Klub sběratelů (dopisnic).