Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Založena Soupisná komise památek

V Praze byla založena Soupisná komise památek ..., která mimo jiné organizovala fotodokumentaci objektů určených k asanaci.