Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

06. První návod na zhotovení daguerrotypií

7. 7. Do tisku byl odevzdán Jurendův Vlastenecký poutník (Jurendes Vaterländischer Pilger) na rok 1840, v němž je podrobná úvaha o o daguerrotypii, mající charakter návodu ke zhotovení. Jurendův kalenář byl vydáván v Brně. Text můžeme označit za první návod na zhotovení daguerrotypií otištěný v českých zemích.

Překlad prvních dvou odstavců obsáhlé studie. Překlad prvních dvou odstavců obsáhlé studie.