Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

10. Zdařilé daguerrotypie v Brně

Říjen - podle svědectví publikovaného v Květech č. 28 z 9. července 1840 zhotovovali úředník Mussil a Stählin, kněz církve evangelické v Brně, v měsící říjnu 1839 v Brně zdařilé daguerrotypie.