Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

12. Podrobný popis Daguerrova procesu

Prosinec (?) - v Jahrbuch für Fabrikanten und Gewerbtreibende, Physiker, Chemiker, Techniker, Pharmacenten, Oekonomen u.s.w., na rok 1840 (II. díl, ročník 1839) uspořádaném Ferdinandem Hesslerem a vydávaném v Praze (Vereine zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen) byla otištěna Hesslerova stať Daguerres Verfahren bei Fixirung der Bilder in der Camera obscura, která obsahuje i 6 schematických náčrtků a která je druhým podrobnějším popisem o zhotovování daguerrotypií otištěném v českých zemích.

- Viz NK: 17 E 97, 1839 II.