Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Fotoklub v Praze rozšířil název na "Český"

Klub fotografů amatérů v Praze začal používat přídomek Český a zkratku ČKFA, aby zdůraznil svou česky mluvící členskou základnu oproti pražskému klubu německých fotoamatérů.