Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První fotografie v Uměleckoprůmyslovém muzeu

Ve sbírkovém fondu dnešního Uměleckoprůmyslového muzea v Praze byl zaevidován první fotografický obraz, daguerrotypie mladé ženy z ateliéru Wilhelma Horna,