Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

I. dělnická výstava v Praze

V Praze proběhla I. dělnická výstava, kde se poprvé představili i zaměstnanci fotografických závodů svými pracemi. Na této výstavě se uskutečnily projekce diapozitivů v rámci podniku nazvaném Urania. Ve stejné době proběhl též Orbis Pictus s diapozitivy z cest E. S. Vráze, který jako český podnik vysoce vyzdvihoval článek Karla Dvořáka Význam projekční fotografie pro osvětu lidovou (Fotografický obzor,1902).