Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Alexander Seik inzeroval chromofotografii

Alexander Seik (1824-1905), portrétní malíř a první usedlý fotograf v Táboře (od 1857) inzeroval metodu zdokonalené chromofotografie (viz noviny Tábor z 24. června 1865). Chromofotografie se pokládá za středoevropskou zvláštnost a kromě Seika se jí hojněji zabýval také Emanuel Dítě.