Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Dívka Noc

Žena v kostýmu noci, Co bylo její rolí?

Dívka na snímku si nechala ušít šaty, které z ní vytvořily symbol noci. Přesný důvod jejího nápadu se už asi nikdy nedozvíme, neznámá zůstává i její identita. Pocházela nejspíš z Olomouce, protože v této hanácké metropoli měl autor snímku Salomon Wasservogel svůj hlavní fotoateliér. Na šatech a na závoji rozeznáváme hvězdičky různé velikosti, v jejich pravé části dole se skví dokonce kometa. Úprava na hlavě skrývá také měsíček. A aby bylo všechno ještě zřetelnější, drží dívka v pravé ruce tři makovice. Z některých druhů máku se jak známo dá získat opium, které vede k utišením bolestí, pocitům blaha a celkovému útlumu, tedy i ke spánku. Makovice a spánek k sobě zkrátka patří, proto je fotograf použil a umístil v samém středu snímku. Jsou důležitým atributem zobrazené dívky, zvýrazňují, že jde o noc, ,,klidný spánek spravedlivých”. Záběr byl evidentně pořízen v ateliér, dívka stojí na stupínku, z něhož ladně splývá její závoj, mimo hloubku ostrosti vidíme kus pozadí. Stoleček, o který se dívka opírá, má roli kompoziční vyrovnanosti oproti malbě pozadí.

Šaty dívky měly určitě nějaký účel. Pomineme-li možnou divadelní roli vybavíme si ples maškar a vůbec celý karneval nebo-li masopust. Masopust začíná na Popeleční středu, připadající na 46. den před Velikonoční nedělí. V různých letech tedy začíná v jiný den.  V roce 2016 10. února, v roce 2017 dokonce až 1. března. V průběhu masopustu se  organizují různé taškařice a některé  karnevaly získaly ohromnou proslulost. Jedním z cílů karnevalu je totiž dělat si legraci z vážného. Na karnevalovém životě bylo vždy fascinující, že u něho vše mohlo být obráceně: den noc,  vladař šašek, šašek vladař… V ony sváteční dny se vlastně oslavovala legrace, že žijeme pro radosti života, že  život se nemá brát zas tolik vážně, přestože ve své podstatě ten lidský úděl zas tak veselý  není.  O masopustu se smutný nejevil. Co se rojilo v hlavě oné dívky v šatech noci, co jimi chtěla naznačit? Neznatelně se usmívá, ale jinak stojí odevzdaně. Je nám potřeba více karnevalu. 

Psáno pro časopis Reportér Magazín.

Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. Salomon (Sigmund)  Wasservogel, žena v kostýmu noci,  kolem 1895, kabinetka Salomon (Sigmund) Wasservogel, žena v kostýmu noci, kolem 1895, kabinetka

Seznam čtení