Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Malý silák?

Co asi fotografie dítěte představuje?

Chlapec na snímku chce být velký. Chce být jako táta.  Přibarvili mu chmýří pod nosem, oblékli do cvičitelského úboru a postavili na dvě vysoká závaží. Nejedná se o součást společenské nebo sportovní akce, které má upozornit na práva a potřeby dětí v souvislosti se Svátkem dětí, ale o snímek mladičkého člověka  z rodiny cirkusu. Do ateliéru třeboňského fotografa na své štaci dopravili s dítětem závaží, cvičitelský trikot a nechali si udělat propagační snímek. Občas se i dnes mihnou zprávy o dětech s vypracovaným svalstvem, o dětech silácích, které pojmenují třeba Malý Herkules, o dětech, jimž ambice rodičů zkazily dětství a někdy i  normální tělesný vývoj. A nemusí jít vždy o zvedání závaží…  Před 140 lety děti běžně pracovaly a pomáhaly rodičům vydělávat. I dětství aristokratů, kde vskutku nešlo o zajištění živobytí, bylo u mnohých  spojeno se značným drilem.  Na děti patří přísnost, se říkalo a dětství často nebývalo spojené s pocity bezstarostnosti a bezpečí. Neznáme přesné okolnosti vzniku snímku, ani jméno dítěte, jen je jistota, že obrázek nevznikl z důvodu kratochvíle, ale jde vlastně o stylizovanou ukázku dětské práce. Ona závaží dohromady asi nevážila 200 kg, což čísla na nich se snaží předstírat.  A co to písmeno K, které podvědomě může vzbuzovat asociace s ,,korunou”?  Ale v čase vzniku snímku do měnové reformy 2. srpna 1892 se používal jako měna zlatý, takže nápis na závaží má vskutku  znamenat 100 kg a ne 100 korun…
    Zvykli jsme si slavit Mezinárodní den dětí a to u nás  1. června. V ten den v roce 1925 se konala jednak Světová konference pro blaho dětí a jednak se konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul v San Franciscu shromáždil čínské sirotky. Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě, se tehdy na konferenci sice doporučilo, ale nedošlo k tomu. Oficiálně se tak stalo v roce 1949, kdy na 1. červen Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Mimochodem, první zemí slavící den dětí jako státem uznaný svátek bylo Turecko. Tam jej Mustafa Kemal ustavil na 23. duben.


Psáno pro časopis Reportér Magazín.
Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

B. F. Kocipinski, chlapec na závažích,   kolem 1885, vizitka B. F. Kocipinski, chlapec na závažích, kolem 1885, vizitka

Seznam čtení