Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Slídil

Variace na časté výtvarné téma

Aranžovaný snímek od fotografa, označovaného za nejvýznamnější osobnost fotografie v českých zemích, je variací na známý motiv slídila - voyera - čumila. Jako voyerismus se označuje pozorování netušících lidí při intimních aktivitách… Vztah dvojice často sleduje někdo třetí... Co  zobrazením chtěl fotograf říci? Nepředstírá skutečnost, záměrně naznačuje, že jde o hru, o aranžmá. Je tam zdůrazněná kulisa s oknem a balustráda, nad níž je nedbale spojená látka připomínající dvojice prostěradel. A z nich kouká slídil. U dekorací je nepochybně zcela záměrně naznačeno jejich amatérské provedení, jako bychom se dívali na scénu z laciného ochotnického představení. Možná fotograf chtěl parodovat konkrétní divadlo , nevíme. Pro ateliér prestižního fotografa s jeho personálním vybavením a dekoracemi by určitě nebyl problém s dokonalejší řemeslnou prací vytvořit  iluzi skutečného okna. Slídil se dívá skrz plachtu s vyobrazením hvězdiček, tedy z nebeské báně. Laskavě se usmívá, zdá se, že nikoli na dvojici, ale na fotografa, který je vlastně tím dalším voyerem.  Nejde-li o parodii divadelního kusu, může jít o o humorný portrét dvojice, které někdo sekunduje. Ale v ženě s copem není těžké poznat muže. Muži na divadle ještě v Eckertově době hrávali i ženské  role a děje se tak do současnosti, viz Divadlo Járy Cimrmana.  Pokud bychom přijali trochu módní pohled se zdůrazněním vztahu dvou mužů, na které se s dobráckým porozuměním dívá třetí, zas bychom měli jiný kontext… Naznačuji jen možnosti různých pohledů a výkladů, s čímž se setkáváme u tisíců dalších věcí. Co je pro jednoho nepřijatelné, pro druhého je normální a třeba i životně nezbytné. Eckert, který byl vskutku zcela výjimečnou osobností a zemský vlastenec, stýkající se aktivně s českými i německými kruhy, s katolíky i protestanty, s fotografy živnostníky i amatéry, mohl  v české kotlině představovat přímo ztělesnění tolerance k mnoha projevům a aktivitám. Také takto bychom mohli pohlížet na tuto humornou scénu lásky. Snímek je znám ve dvou verzích, na kabinetce ze souboru označeného jako Karnevalové typy s letopočtem 1879, a na naší  stereofotografii.

Psáno pro časopis Reportér Magazín.
Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

J. Eckert, Milenci  a nebeský slídil, asi 1879, polovina stereofotografie J. Eckert, Milenci a nebeský slídil, asi 1879, polovina stereofotografie

Seznam čtení