Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Prusové v Brně

Vzácný snímek s neexistující stavbou - kostelem sv.Mikuláše

Na nenápadném snímku vidíme organizovanou skupinu vojáků v pruských uniformách, na pozadí je pak kostel s barokními rysy. Kostel a lucerna pomohou přesněji identifikovat místo, uniformy pak roční dobu. Jedná se totiž o kostel sv. Mikuláše Brně, který byl zbourán roku 1869. Prusové pak poskytují časové zařazení a tím je jednoznačně jejich přítomnost v Brně, kam vstoupili 12. července 1866 ráno.  Vstříc jim vyjel purkmistr a několik radních s bílými prapory. Za vřeštění vojenské hudby píšťalníků a bubeníků se město poklidně obsadilo a pokračoval v něm život. Většina mužstva stojí v pozoru, což se hodilo pro ostré zachycení při delším čase expozice, protože jak známo fotomateriály byly před 150 lety opravdu málo citlivé. Ostrý však není nějaký nevojenský zevloun vpravo u stromu a dále ten, který zřejmě podával postavě u vozu nějaký raport. Muž u vozu je také pohybově neostrý, ale celkem zřetelný, zatímco jeho druh ve zbrani  je přímo duch.  Jeho postava je jen jemně naznačená, skoro celá je vymáznutá. Expozice trvala odhadem 2-4 sekundy, ale nešlo o minuty. Fotka působí dojmem bezčasí a šedé oblohy bez sluníčka, ale skutečný charakter počasí v době expozice se u tehdejších materiálů těžko odhaduje. 

Přesný smysl výjevu snímku, včetně role mužů u vozu, by asi upřesnil odborník. Pro neznámého majitele snímku v minulosti výjev však zapůsobil natolik, že do zadu napsal německy tužkou poznámku ,,Pruské naparování”. Zajímavá  fotografie tak má několik životů: slavnostní pamětní akt expozice, ironii majitele snímku, dokladovou hodnotu o podobě zbourané stavby… Není toho málo na jeden malinký obrázek..

Psáno pro časopis Reportér Magazín.

Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. 

Josef Bodendorfer s Erben & Comp., kostel  sv. Mikuláše a Prusové v Brně, 1866, vizitka   Josef Bodendorfer s Erben & Comp., kostel sv. Mikuláše a Prusové v Brně, 1866, vizitka

Seznam čtení