Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Šle

Výjev ze série American and Foreign Views.

Co vlastně chtěl neznámý fotograf zachytit, proč vlastně snímek vznikl? Nepatří do kategorie záběrů, které přesvědčivě zachycovaly podstatu situace, podstatu, která později byla spojována s formulací ,,fotografie rozhodujícího okamžiku”. Ve smyslu, že každý děj má rozhodující okamžik a úkolem fotografa je  ten vystihující okamžik zachytit. Jenže život lidí vesměs skládají střípky každodenní rutiny, všední a často nudné a fádní. Snímek pocházející z poslední čtvrtiny  19. století nezachycuje žádný přelomový okamžik, spíše to, co se jedincl se šlemi občas stávalo a stává. Můžeme jej interpretovat ze dvou zcela odlišných pohledů. Ten první má zachytit starostlivého muže a jeho zápas se šlemi, když odchází od své milované ženušky a jeho zkroucené a prací sedřené ruce nejsou rychle schopny konce šlí zachytit, aby je připnul. Ženuška mu říká: ,,Nenadávej, drahý!” A za chvíli možná vyskočila a šle mu sama připla. Ale to už škodolibý fotograf nezachytil, spíše chtěl ukázat humornou stránku věci. A trapnost muže. Jde o dvojici snímků - stereofotografii a onu větu u druhého snímku vskutku najdeme. Kdyby to byl komiks, byla by věta přímo v obláčku u ženiných úst.

         Druhou -a pravděpodobnější - možností výkladu je obdobný  zápas se šlemi, ale muž odchází od milenky, která z jeho počínání má neskrývanou legraci. Ona je svěží, krásná, spokojená a usměvavá, muž nemožný. Je to variace na tisíckrát popisované a fotografované téma  Žena vítězná! A zároveň je tam možná i didakticko-varovno-ironický  prstík v onom smyslu: Znemožníš se, máš zůstat doma u své choti a dítek. Manželka by ti se zapnutím pomohla a nedělala by si z tebe legraci, protože by jí to povinná vážnost před hlavou rodiny nedovolila. Milenka si legraci z muže přece dělat může. Nejspíš nejde o scénu z nevěstince, tam by interiér asi vypadal jinak a úsměv dívky při této situaci by nebyl tak  pravděpodobný. Nebo ano?

         A jak fotograf scénu zachytil?  Nejde o reálný život, žádnou momentku z reálného života, ale o aražovaný snímek, který se jen tváří jako dokument. Fotograf najal herce, pronajal si příslušný pokojík, nebo postel s herci umístil  ve studiu.  Ale každopádně jde o hru fotografa a herců, nejde o ,,pravý život”. 

Psáno pro časopis Reportér Magazín.

Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. 

Neznámý autor, text: Nenadávej, drahý! Kolem 1888, polovina stereofotografie Neznámý autor, text: Nenadávej, drahý! Kolem 1888, polovina stereofotografie

Seznam čtení