Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Sarajevo 28. 6. 1914

František Ferdinand d`Este necelou hodinu před svou smrtí

 Automobil na snímku je značky Gräft & Stift a patřil hraběti Františku Harrachovi. Ten ve voze sedí v tento okamžik  před Žofií Chotkovou,  vévodkyní z Hohenbergu, která do Sarajeva doprovázela svého manžela - Františka Ferdinanda d`Este. Drží nad sebou slunečník a má bílé hedvábné šaty s červenými květinami  zdobené šerpou. Následník trůnu po jejím boku je  oděn v uniformě generála jízdy ve světle modrém kabátě s generálským kloboukem se zeleným papouščím peřím.  Před ním ve voze sedí vojenský velitel Bosny generál Oskar Potiorek, na jehož hlavu dopadá skutečnost, že se sarajevský atentát neuvěřitelnou souhrou náhod povedl.  Ten první, nezdařený, byl proveden asi deset minut po vzniku této fotografie, exponované v asi 10,17, ten druhý se uskutečnil asi v 10,50. Manželské dvojici na snímku tedy zbývala necelá hodina života.

         Auto řídil český řidič  Leopold Lojka (Loyka), vedle něho seděl  osobní myslivec Františka Ferdinanda d`Este Gustav Schneiberg, na jehož přítomnost ve voze se při popisu okolností atentátu většinou zapomíná. Byl přitom kýmsi jako arcivévodovým osobním strážcem.

         Záběr můžeme číst v několika rovinách a souvislostech. Z fotografického hlediska je snímek celkem banální, pokud bychom si odmysleli historické okolnosti. V kasárnách dle programu František Ferdinand vykonal inspekci. Zdá se, že vůz byl během expozice ještě v klidu, že se dosud nerozjel. Nešlo o oficielní nahrávaný záběr, ale o momentku, proto Oskar Potiorek je zády.  Salutující voják reaguje na scénu. Zdá se, že František Ferdinand se dívá přímo na fotografa, jehož ostatně dobře znal. Nešlo sice o Rudolfa Brunera-Dvořáka, který následníka trůnu často doprovázel,  ale o jeho mladšího bratra Jaroslava, který z neznámých důvodů jel do Bosny místo zkušenějšího sourozence. 

         Vůz se od kasáren poté rozjel a asi po deseti minutách na něho dopadla bomba. Stočila se však od potahu střechy auta, časovač bomby se zapříčil a bomba vybuchla až pod následujícím vozem, kde těžce zranila pobočníka velitele Bosny. Auto s následníkem bez přerušení jízdy dojelo na plánované místo, na radnici, kde po projevech a ve stísněné atmosféře se vydalo na další cestu. Ferdinandova choť se rozhodla pozměnit svůj  program, aby byla manželovi po boku. Změnil se plán cesty, neboť arcivévoda chtěl navštívit zraněného v posádkové nemocnici. Bylo 10.45. Hrabě Harrach se rozhodl stát na stupátku, aby chránil arcivévodu svým tělem. Stál  zleva, ale útok přišel zprava. Atentátník Gavrilo Princip se už jen procházel, či zrovna prý jedl sendvič, celou naplánovanou akci měl za zmařenou, když se před ním náhle objevil vůz s arcivévodou. Ten chybně odbočil na základě špatných instrukcí. Navíc se zastavil, aby zacouval na původní trasu. Atentátník vypálil zblízka dvě rány, obě byly smrtelné. 

Psáno pro Reportér Magazín. 

Dobový originál se nachází ve Sbírce Scheufler. Jakékoliv použití snímku včetně stažení je možné jen po souhlasu majitele a uvedení zdroje. 

Jaroslav Bruner-Dvořák: František Ferdinand d`Este s doprovodem před kasárnami v Sarajevu, 28. června 1914 Jaroslav Bruner-Dvořák: František Ferdinand d`Este s doprovodem před kasárnami v Sarajevu, 28. června 1914

Seznam čtení