Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Bezděz

Krajinářský snímek Velkého a Malého Bezdězu s tvary dávné sopky..

Hermann Krone, autor tohoto signovaného snímku, byl  významný německý fotograf, který osobitě zasáhl do dějin fotografie v českých zemích. Kromě Českého Švýcarska, které pro něho  znamenalo  celoživotní velké téma,  patřil vedle Alsasana Josepha Brauna vůbec k prvním fotografům Krkonoš. S fotoaparátem zajížděl i hlouběji do Čech, včetně Prahy. Byl fotografickým géniem a člověkem nesmírně pracovitým. Zabýval se všemi oblastmi fotografie své doby, od aktu po vědeckou fotografii mikroskopem a dalekohledem.

Scenerie Velkého a Malého Bezdězu s tvarem dávné sopky mocně inspirovala řadu osobností. Nebýt Bezdězu a přeneseně Českého Středohoří  s Hazmburkem, Radobýlem a dalšími půvabnými vrcholky možná nebyl Karel Hynek Mácha tak velký a významný romantik… Nálada Kroneho krajinářského snímku však není nikterak romantická, záběr střízlivě dokládá lesní těžbu před  pozadím  kupovitých velikánů. Skoro vzniká pocit, že cílem bylo ,,odromantizování” motivu díky důrazu na zaznamenané lesní hospodaření. Pečlivé uspořádání dřeva a vyčištěný terén ukazuje pořádek, čistotu a péči. Fotograf vše jen viděl a zaznamenal, vybral vhodné místo k pohledu, zvolil vhodné ohnisko a úhel. Nalevo chtěl mít  vzrostlé stromy a napravo nejbližší a tudíž nejnápadnější blok dřeva s mocným stínem. Vše působí harmonicky, vyváženě, vskutku nikterak romanticky. Jistěže fotograf mohl volit takový úhel záběru, odkud by byly patrné jen samotné kopce, ale patrně zcela záměrně tak neučinil. Šlo mu o jisté yyjádření kontrastu romantiky dávných sopek se současným pragmatickým pohledem. Při velké fantazii, kterou vydatně podporují ony dávné tvary kopců, si  třeba vybavíme ,,rok bez Slunce”, který  způsobil výbuch sopky Tambora v dubnu 1815. Následná klimatická anomálie z množství sopečného popela v atmosféře roku 1816 způsobila tehdy obrovské množství problémů, které v dětství mladičký Mácha jistě nějak zaznamenal… Kužele kopců živí zvláštní mírně tísnivý pocit. 

Čtení na první pohled i zcela obyčejného snímku může probudit lavinu různých asociací.  A také kvůli tomu  se přece fotografuje, u takových čtení záleží na citlivosti a fantazii čtenářů!

Psáno pro časopis Reportér Magazín.

Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. Hermann Krone, Velký a Malý Bezděz, 1892, kabinetka Hermann Krone, Velký a Malý Bezděz, 1892, kabinetka

Seznam čtení