Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Opice v muzeu

Opice jako symbol energie, inteligence a tvořivosti. Instalace z muzea Františka Ferdinanda d`Este ve Vídni v Beatrixgasse 25.

Na fotografii se choulí dvě opičky a podle cedulky jde o makaky, konkrétně o makaka jávského.  V popisce se dále dočteme starší latinské jméno i širší místo odchytu - Sundské ostrovy. Probírají se v srsti, což mělo zdravotně sociální význam. Živočiši nejsou živí, jsou vycpaní. Aranžmá opiček se stromem a travinou nicméně poskytuje jistou  iluzi přírody. Ta byla součástí mnoha podobných výjevů v soukromém vídeňském muzeu  Františka Ferdinanda d`Este, dobře známého z českého Konopiště. Muzeum potenciálního budoucího císaře  bylo největším soukromým muzeem ve Vídni, kde  exponáty zvířat byly představeny vedle sbírek uměleckých a etnologických jako svědectví o rozmanitosti a krásách  světa. Podrobnou dokumentaci muzea provedl v roce 1904  na formát skleněných negativů 18 x 24 cm, případně na menší stereoformát, oblíbenec Františka Ferdinanda d`Este fotograf Rudolf Bruner-Dvořák. Vytvoření stereoformátu mělo za cíl umožnit prostorové prohlížení motivu ve stereoprohlížkách, které mohly být instalovány mimo muzeum  a umožňovaly tak jakousi virtuální prohlídku na dálku. Snímky v současnosti neexistujících expozic dokládají, že v instalaci nešlo o povrchní návštěvnickou atraktivitu,  že se jednalo o prezentaci zvířat na vědecké bázi s estetickým účinem. Spojení různých typů sbírek bylo někdy velmi úzké, vedle nádherné čínské vázy tak stál třeba plameňák.

Významnou část sběrů provedl František Ferdinand d`Este na své cestě kolem světa v letech 1892-93.  Jeho loď prý připomínala plovoucí muzeum a zvěřinec. Ostatně k muzeím měl velkou vášeň, sám ji označil za muzeománii.  Preparaci savců a ptáků prováděl Eduard Hodek junior, který na čtrnáctiměsíční cestě působil současně  jako fotograf. Po výstavě v roce 1894 ve vídeňském Horním Belvederu byly sbírky přemístěny do Beatrixgasse 25. Při procházce jeho 50 sály mohl návštěvník vnímat synovce císaře poněkud jinak než jako zběsilého lovce, jak ho ukazoval jistý český film. 

Psáno pro časopis Reportér Magazín.

Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. 


Rudolf Bruner-Dvořák, makaci v expozici muzea Františka Ferdinanda d`Este ve Vídni, 1904, polovina stereofotografie Rudolf Bruner-Dvořák, makaci v expozici muzea Františka Ferdinanda d`Este ve Vídni, 1904, polovina stereofotografie

Seznam čtení