Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Mikulášský trh

Staroměstské náměstí a trh.

Historická náměstí sloužila jako tradiční shromaždiště lidí, kteří tam  bývali svědky oslav velkých vítězství i velkých proher. Ale po většinu roku se všude odbýval obyčejný život, v Praze na Staroměstském náměstí ke konci roku ozdobený Mikulášským trhem. Pohlížíme na shluk stánků, které nápadně mohou připomenout současnost. Prostoře jen chybí Mariánský sloup, zbouraný  z radosti nad vznikem samostatného státu. Od roku 1915 shlíží na mumraj pod sebou z pomníku Mistr Janu Hus, který na snímku z přelomu století tudíž ještě není. Boudy se na  Staroměstském náměstí začaly stavět od poloviny listopadu, protože prostor ovládl Mikulášský trh. ,,To bylo nám chlapcům  z celého listopadu nejmilejší a na to jsme se těšili celý rok. Civět na Mikuláše a čerty, hotovené v různých obměnách, bylo pro pražského chlapce největší potěšením”, napsal ve své knížce Praha před osmdesáti lety Leoš Karel Žižka (Orbis 1960). Po většinu roku působilo náměstí dosti  prázdně, jen tu a tam se tam odehrála nějaká událost. Zda byla vskutku významná, jako třeba ta z února 1948, určily po čase  dějiny. A k dějinám patří, že  během času se výklad stejné události změní třeba z oslav vítězství na truchlivou prohru. To Mikulášský trh se periodicky opakoval, aniž se o něho velké dějiny zajímaly. Proměňovaly se jen stavby stánků a sortiment zboží a kulisy oděvů, ale podstata trhu zůstala stejná.  ,,Spousty lidí, ječení a povyk, až uši zaléhaly”, vzpomínal zmíněný L. K. Žižka. Mikulášský trh fascinoval  malíře, jeho vyobrazení nalezneme například u Karla Štapfera nebo Mikuláše Alše. Fotografií z trhu z éry monarchie je kupodivu poměrně málo, možná proto, že zde byl mezi stánky pro fotografy malý odstup.  Každý také neměl možnost  fotografovat z okna Staroměstské radnice, jako neznámý autor tohoto záběru. Radnice vyhořela v květnu 1945, tudíž ze stejného stanoviště by šel udělat současný snímek jedině z jeřábu.  Při pohledu na snímek si halasnou atmosféru trhu dokážeme docela dobře představit, při troše fantazie přibarvíme k obrázku i zvuk. 

Psáno pro časopis Reportér Magazín.

Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. 


Neznámý autor, Staroměstské náměstí a Mikulášský trh, kolem 1900 Neznámý autor, Staroměstské náměstí a Mikulášský trh, kolem 1900

Seznam čtení